PREDAVANJA U ŠKOLI ZA TRUDNICE

U okviru rada Kancelarije za dečja auto-sedišta održavaju se i predavanja u Školi za trudnice u okviru Doma zdravlja „Novi Sad“, kako je i predviđeno projektom „Bezbednost se uči pre prvih koraka“. Buduće majke dobijaju osnovne informacije o značaju korišćenja auto-sedišta prilikom prevoza dece u automobilima. Poseban akcenat stavlja se na bezbednost deteta i predočavaju im se moguće posledice ukoliko dete nije pravilno vezano, ili sedište nije na pravi način pričvršćeno. Trudnicama se ukazuje na šta treba obratiti pažnju prilikom izbora sedišta. Putem fotografija i video klipova, polaznice škole mogu na primerima iz prakse da se upoznaju sa situacijama u kojima su pravilno korišćena dečja auto-sedišta odigrala presudnu ulogu u spasavanju dečjih života prilikom saobraćajnih nezgoda. Sve trudnice koje prisustvuju predavanju dobijaju i flajere sa osnovnim informacijama o značaju i načinu korišćenja dečjih auto-sedišta, a koje je izradio Centar za promociju bezbednosti saobraćaja u okviru projekta „Bezbednost se uči pre prvih koraka-Kancelarija za dečja auto-sedišta.“ Nakon teorijskog dela predavanja, budućim majkama se na praktičnom primeru pokazuje na koji način se postavlja sedište u automobil i kako se dete pravilno vezuje u njemu. Predavanja se odvijaju u koordinaciji sa Upravom Doma zdravlja „Novi Sad“ i koordinatorima Škole za trudnice, kako se ne bi remetio uobičajeni tempo i program predavanja u toj školi. Buduće majke jednoglasne su u stavu da su informacije koje su čule veoma korisne i da su neke činjenice o značaju korišćenja auto-sedišta saznale prvi put baš na ovim predavanjima.