KANCELARIJA ZA DEČIJA AUTO-SEDIŠTA

Besplatan pregled dečijih auto sedišta:

27.06.2020. Beograd
(Tempo - Kvantaš)
16-20h

28. 06.2020. Beograd
(Tempo - Viline vode)
16-20h

28.06.2020. Novi Sad
(parking ispred glavnog ulaza na Štrand, pored kružnog toka)
11-13h

04.07.2020. Novi Sad
(Tempo)
16-20h

05.07.2020. Niš
(Tempo)
16-20h

U okviru projekta „I mladost i mudrost“ koji Centar za promociju bezbednosti saobraćaja realizuje uz podršku OPENS2019, a u partnerstvu sa DZ Novi Sad je predviđeno da se 60 auto-sedišta grupe 0+ (0-13kg) besplatno ustupi na korišćenje. Podela auto-sedišta će se vršiti od aprila, svakog drugog meseca.

KO MOŽE DA SE PRIJAVI ZA BESPLATNO KORIŠĆENJE AUTO-SEDIŠTA?

Svi (budući) roditelji sa teritorije Grada Novog Sada čija zajednička (i otac i majka) NETO primanja su ispod 90.000 dinara ili samohrani (budući) roditelji. U trenutku predaje dokumentacije dete ne sme biti starije od tri meseca, odnosno ako su u pitanju budući roditelji trudnica treba da bude najmanje u 7. mesecu trudnoće. Neophodno je da se pre prijave odsluša predavanje o značaju i pravilnom korišćenju dečijih auto-sedišta koja ćemo realizovati u okviru Školice za trudnice Doma zdravlja Novi Sad. Roditelji i budući roditelji koji imaju bilo kakva pitanja u vezi sa ovim, mogu se javiti na mejl prijavacpbs@gmail.com

PO KOM KRITERIJUMU ĆE SE DODELJIVATI AUTO-SEDIŠTA?

Na osnovu podnete dokumentacije će se izračunati prosek primanja po članu domaćinstva, tako da će najniži prosek primanja po članu domaćinstva biti kriterijum za odabir. Praviće se presek pre svake podele i 10 prijavljenih sa najnižim primanjima u tom trenutku će dobiti na besplatno korišćenje dečije auto-sedište, koje će biti u obavezi da vrati nakon što dete preraste to auto-sedište. Roditelji koji jednom predaju dokumentaciju, u slučaju da u prvom krugu ne dobiju auto-sedište, ne moraju ponavljati prijavu već se uzimati njihove prijave u obzir i za svaki sledeći presek.

ŠTA JE NEPHODNO OD DOKUMENTACIJE?

Za početak, dovoljno je popuniti formular sa tačnim podacima. Formulari se mogu preuzeti OVDE i poslati popunjeni na mejl prijavacpbs@gmail.com. Roditelji koji budu dobili auto-sedišta na besplatno korišćenje, nakon što ih o tome obavestimo a pre potpisivanja ugovora, moraće da dostave sledeću dokumentaciju:

  1. Potvrda o odslušanom predavanju u vezi sa pravilnom upotrebom auto-sedišta (upisani u listu prisutnih na predavanju)
  2. Fotokopije ličnih karata oca i majke (za decu fotokopije Izvoda iz Matične knjige rođenih – dete za čije auto-sedište se konkuriše ne sme biti starije od 3 meseca, obavezni su Izvodi i za svu ostalu decu u porodici ako ih ima), za samohrane roditelji neki dokaz
  3. Fotokopija saobraćajne dozvole ( za roditelje koji nisu vlasnici automobila neophodna je i saglasnost vlasnika automobila o korišćenju)
  4. Ukoliko se radi o budućim roditeljima, neki dokaz o dužini trudnoće (mogu konkurisati buduće mame koje su u 7., 8. ili 9. mesecu trunoće)