KANCELARIJA
ZA DEČIJA AUTO-SEDIŠTA


Dom zdravlja
„Jovan Jovanović Zmaj“
(Zmaj Ognjena Vuka)
Novi Sad
(odeljenje pedijatrije)


Radno vreme:
subota: 11h-13h

U okviru projekta je predviđeno da se 60 auto-sedišta grupe 0+ (0-13kg) besplatno ustupi na korišćenje. Podela auto-sedišta će se vršiti u periodu od decembra do marta tako što će svakog meseca biti podeljeno po 15 auto-sedišta.

KO MOŽE DA SE PRIJAVI ZA BESPLATNO KORIŠĆENJE AUTO-SEDIŠTA?

Svi (budući) roditelji sa teritorije Grada Novog Sada čija pojedinačna primanja su ispod 40.000 dinara ili samohrani (budući) roditelji. U trenutku predaje dokumentacije dete ne sme biti starije od tri meseca, odnosno ako su u pitanju budući roditelji trudnica treba da bude najmanje u 7. mesecu trudnoće. Neophodno je da se pre prijave odsluša predavanje o značaju i pravilnom korišćenju dečijih auto-sedišta koja ćemo realizovati u okviru Školice za trudnice Doma zdravlja Novi Sad. Roditelji i budući roditelji koji žele da se prijave a ne pohađaju Školicu za trudnice, mogu se prijaviti na mejl centarpbs@gmail.com te će za njih biti organizovana dodatna predavanja u terminima koje ćemo naknadno odrediti.

PO KOM KRITERIJUMU ĆE SE DODELJIVATI AUTO-SEDIŠTA?

Na osnovu podnete dokumentacije će se izračunati prosek primanja po članu domaćinstva, tako da će najniži prosek primanja po članu domaćinstva biti kriterijum za odabir. Praviće se presek na kraju svakog meseca u periodu od decembra 2016.godine do marta 2017.godine i 15 prijavljenih sa najnižim primanjima u tom trenutku će dobiti na besplatno korišćenje dečije auto-sedište, koje će biti u obavezi da vrati nakon što dete preraste to auto-sedište. Roditelji koji jednom predaju dokumentaciju, u slučaju da u prvom krugu ne dobiju auto-sedište, ne moraju ponavljati prijavu već se uzimati njihove prijave u obzir i za svaki sledeći presek.  

ŠTA JE NEPHODNO OD DOKUMENTACIJE?

  1. Potvrda o odslušanom predavanju u vezi sa pravilnom upotrebom auto-sedišta
  2. Fotokopije ličnih karata svih članova domaćinstva (za decu fotokopije Izvoda iz Matične knjige rođenih)
  3. Fotokopija saobraćajne dozvole ( za roditelje koji nisu vlasnici automobila neophodna je i saglasnost vlasnika automobila o korišćenju)
  4. Potvrde o visini primanje za zaposlene članove domaćinstva (ček od poslednje penzije za penzionere), ili potvrde o nezaposlenosti za nezaposlene a radno sposobne članove domaćinstva
  5. Ukoliko se radi o budućim roditeljima, neki dokaz o dužini trudnoće

DOKUMENTACIJA SE PREDAJE U KANCELARIJI ZA AUTO-SEDIŠTA u radno vreme Kancelarije